🦁Leo 居然是太極陣 × 也太有意思了\

故事是這樣的...我站在石頭上拍照 圖1 👧:下來單挑! 👨:哼!不知所謂 (下場) 圖2 👧&👨:喝!哈! 圖3 👧:看我的鐵砂掌! 👨:什麼? 這不可能..再來一次 圖4 👧:請 👨:這次我要使出洪荒之力了!請 圖5 👧:嘿呀 👨:哈哈哈!打空氣是不是 圖6 👧:雙龍出海! 👨:就憑妳這....呃啊啊啊啊啊 PS.我也很想打贏!但是女友就一直跳不起來...到底妳肥宅還我肥宅🙄 這個小地方就在董家花田停車場旁邊而已,詳細座標 23.9038736, 120.5117069 有路過可以來玩一下,有空拍機的話太極圖會更明顯,我還在猶豫要不要買一台🤣但很怕出門一堆東西很煩! #彰化景點 #彰化 #田尾 #田尾景點 #董家花田 #太極拳 #彰化旅遊 #雲林景點 #台中景點 #功夫 ------------------------------------------------------

發布於 2022-06-10,更新於 2022-10-11