🦁Leo 小葉欖仁 × 隱藏在彰化的小地方#頂尖達人站出來

最近又開始微熱門起來的地方,門票50元但場地不大,密集又整齊的的小葉欖仁,非常適合發揮拍攝者的創意。拍後感覺似乎身在樹林裡。 療癒的延伸感更是讓構圖更加簡單,需路邊停車,停在大條一點的路上。 - - - - - - - - - - #彰化景點 #彰化 #田尾景點 #田尾 #小葉欖仁 #樹 #田尾小葉欖仁 --------------------------------------------------------------------------------- #台灣景點 #台灣旅行 #網美景點 #網美集散地 #打卡景點 #ig打卡熱點 #你今天PO了嗎 #頂尖達人站出來

發布於 2021-11-18,更新於 2022-10-11